Penzion Adriana v Jiříkově hodnocení

Pension Jiříkov

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních ůdajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce na ubytování v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Adriana Jiříkov s.r.o., se sídlem na adrese 9. května 679/18, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 04610806 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání akčních nabídek a novinek. Kontaktní e-mailová adresa bude společností Adriana Jiříkov s.r.o. zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mé e-mailové adresy pro zasílání akčních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně na adrese info@pension-jirikov.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává zpracovateli služby MailChimp – společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, realizující službu zasílání novinek, akčních nabídek a související komunikací, jako zpracovatel pro správce. Společnost The Rocket Science Group, LLC je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochranně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní e-mailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní e-mailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace ubytovací smlouvy.

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti ubytování v nemovitostech správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek ubytování zákazníka v nemovitostech správce, rezervaci ubytování, realizaci ubytování).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejm. jejich jméno, e-mail, telefon, datum příjezdu, datum odjezdu, počet dospělých, počet dětí, typ pokoje případná poznámka.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údajů Správci.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

3/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace stravovacích služeb v restauracích správce

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti rezervace stolu v provozovnách správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek rezervace stolu zákazníka v provozovnách správce, rezervaci stolu, realizaci rezervace).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich jméno, e-mail, telefonní číslo, datum, čas, počet osob, poznámka.

Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem jejich odeslání Správci.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

4/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek restaurace správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti Adriana Jiříkov s.r.o., se sídlem na adrese 9. května 679/18, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 04610806 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání poledních a speciálních nabídek. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání akčních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Správce upozorňuje, že kontaktní emailovou adresu předává zpracovateli služby PrimaRestaurant – společnost PrimaFuture.cz s.r.o. se sídlem Jablonského 640/2 170 00 Praha 7, realizující službu zasílání poledních a speciálních nabídek a související komunikací, jako zpracovatel pro správce. Společnost PrimaFuture.cz s.r.o. je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochranně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.